Czujniki

Aby móc ocenić stężenie radonu w powietrzu w danym pomieszczeniu należy użyć specjalistycznego sprzętu, przeznaczonego konkretnie do pomiaru radonu. Nie wystarczy zwykły miernik promieniowania jonizującego, bo tylko nieliczne urządzenia są w stanie zmierzyć promieniowanie alfa, a właśnie takie jest emitowane przy rozpadzie radonu.

Można zlecić specjalistycznemu laboratorium wykonanie ekspertyzy polegającej na wykonaniu kilkugodzinnego pomiaru w danym pomieszczeniu. Jest to dobre rozwiązanie, pozwalające zidentyfikować problem, jeżeli występuje przekroczenie wartości 300 Bq/m3 podawanej przez prawo Unii Europejskiej, jako wartość referencyjną, czyli w uproszczeniu „względnie bezpieczna” dla zdrowia. Jeśli jednak badanie nie potwierdzi przekroczenia tego limitu, nadal nie można mieć 100% pewności, że jesteśmy bezpieczni. Dlaczego? Poziom stężenia radonu waha się w ciągu doby i wraz ze zmianą pory roku. Dlatego optymalnym rozwiązaniem jest ciągłe monitorowanie wartości stężenia radonu w powietrzu.

Proste rozwiązanie to zakup czujnika mierzącego w trybie ciągłym. Łączy się on przez aplikację ze smartfonem.

 

Link do strony producenta oraz opis i dane techniczne (wersja ang): Wave

 

Warto kupić czujnik od polskiego dostawcy. To na nas spoczywa odpowiedzialność za dostawę, transport, a w razie konieczności za reklamację urządzenia, jeśli wystąpiłyby jakiekolwiek nieprawidłowości. Ponadto, każdy kto zakupi u nas czujnik radonu może liczyć na fachową i merytoryczną pomoc naszych ekspertów.