Jeżeli szukasz osoby posiadającej uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej to dobrze trafiłeś!

Posiadam uprawnienia typu:

  • IOR-3 (nadawane przez PAA)
  • IOR (nadawane przez Głównego Inspektora Sanitarnego).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 509-285-294