O nas

Radon Check powstał z potrzeby dostarczenia rzetelnych informacji dotyczących naturalnie występującego w środowisku promieniotwórczego gazu radonu i jego wpływu na zdrowie.

 

Nazywam się Zuzanna Podgórska. Ukończyłam studia inżynierskie i magisterskie na Politechnice Warszawskiej. Od 2013 roku jestem zawodowo związana z Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie, gdzie pełnię funkcję opiekuna stanowiska radonowego. Moja praca polega głównie na wzorcowaniu przyrządów do pomiaru radonu w jedynej w Polsce akredytowanej komorze radonowej oraz prowadzeniu prac badawczych związanych z szeroko pojętą dozymetrią radonu a także wykonywaniu pomiarów laboratoryjnych m.in. stężenia radonu w wodzie pitnej i w powietrzu.

Posiadam uprawnienia audytora wewnętrznego, Inspektora Ochrony Radiologicznej IOR-3 (PAA) i IOR (GIS).

Aktualnie jestem też studentką 4 roku studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej w Zakładzie Fizyki Jądrowej, podczas których zgłębiam zagadnienie wpływu budowy geologicznej podłoża na stężenie radonu w powietrzu.

W ramach zajęć prowadzonych dla studentów miałam przyjemność dzielić się wiedzą z podstaw fizyki, dozymetrii, ochrony radiologicznej. Co roku jestem opiekunem praktyk studenckich i promotorem prac inżynierskich.

Chętnie angażuję się też w działalność związaną z popularyzacją nauki biorąc udział w piknikach naukowych, współorganizując wycieczki do laboratorium dla dzieci i młodzieży. Jako wolontariuszka Fundacji Forum Atomowe brałam udział w projekcie Atomowy Autobus, w ramach którego staraliśmy się zwiększyć świadomość dotyczącą energetyki jądrowej.

Podczas wyjazdów na zagraniczne konferencje  i podczas prowadzenia wykładów dla różnych grup odbiorców za każdym razem miałam wrażenie, że wiedza na temat radonu i jego wpływu na zdrowie jest w Polsce nadal wyjątkowo mała. W końcu uznałam, że jest to nisza, którą należy wypełnić. Ale nie hasłami o promieniowaniu, które mają nas straszyć a rzetelną wiedzą.popartą profesjonalnym doświadczeniem.